Piesky a Štrkopiesky

Voľne ložené štrkopiesky sa predávajú na váhu. Sú predávané v stave a kvalite, ako boli dovezené zo štrkovne alebo lomu. Kedže sa jedná o prírodný materiál ich farba a zloženie sa môžu čiastočne meniť. To platí aj pri ich nedostatku a náhrade od iného dodávateľa. Cena je uvedená za tonu, minimálny odber je 10 kg. Na predajni Vám tovar naložíme aj na prívesný vozík pomocou nakladača. Zabezpečujeme aj dovoz tovaru externými dopravcami. Veľkosť auta zabezpečujeme podľa množstva objednaného tovaru.

Piesok maltový 0-1

Vhodný na jadrové štukové a pucované omietky, vhodný na plážové(športové) a detské ihriská, na primiešanie do pôdy pri novozakladaní trávnikov, na zásyp kanalizačných, plynových potrubí alebo elektrických vedení, zafugovanie zámkovej dlažby.

Cena: 20,20 € s DPH / t

Piesok kremičitý vlhký 0,1-0,7

Vhodný na plážové(športové) a detské ihriská, na primiešanie do pôdy pri novozakladaní trávnikov, na zásyp kanalizačných, plynových potrubí alebo elektrických vedení, zafugovanie zámkovej dlažby.

Cena: 39,90 € s DPH / t

Melafír 0-2

Vhodný na zafugovanie zámkovej dlažby.

Cena: 29,90 € s DPH / t

Prírodný štrkopiesok 0-4 (poterák)

Jemný štrkopiesok riečny vhodný na potery hál, tenkostenné betóny a do špeciálnych betónov

Cena: 18,70 € s DPH / t

Lomový kameň vápenec 0-4 (brizolit)

Vhodný na brizolit, zásypy potrubí a inžinierskych sieti, murovanie, tenkostenné betóny a do špeciálnych betónov.

Cena: 16,90 € s DPH / t

Prírodný štrkopiesok 0-22

Vhodný na všeobecnú betonáž podláh, prekladov, pilierov a múrov, plotových stĺpikov, obrubníkov, taktiež stabilizačných betónov, stropných dosiek a výrobu betónu do triedy B12,5

Cena: 17,70 € s DPH / t

Lomový kameň vápenec

Voľne ložený lomový kameň predávame na váhu. Je predávaný v stave a kvalite, ako bol dovezený z lomu. Kedže sa jedná o prírodný materiál jeho farba a zloženie sa môžu čiastočne meniť. To platí aj pri jeho nedostatku a náhrade od iného dodávateľa. Cena je uvedená za tonu, minimálny odber je 10 kg. Zabezpečujeme aj dovoz tovaru externými dopravcami. Veľkosť auta zabezpečujeme podľa množstva objednaného tovaru. Na predajni Vám tovar naložíme aj na prívesný vozík pomocou nakladača. 

Lomový kameň vápenec 0-4 (brizolit)

Vhodný na brizolit, zásypy potrubí a inžinierskych sieti, murovanie, tenkostenné betóny a do špeciálnych betónov.

Cena: 16,90 € s DPH / t

Lomový kameň vápenec 4-8

Vhodný pod zámkovú dlažbu a do betónov nižších tried ako alternatíva namiesto štrkopiesku, vhodný aj na dočasnú tvorbu príjazdových ciest a chodníkov s následnou pokládkou asfaltu, betónu alebo zámkovej dlažby a tiež drenážne násypy. Može sa použik aj ako dekoratívne kamenivo.

Cena: 22,80 € s DPH / t

Lomový kameň vápenec 8-16

Vhodný pod zámkovú dlažbu a do betónov nižších tried ako alternatíva namiesto štrkopiesku, vhodný aj na dočasnú tvorbu príjazdových ciest a chodníkov s následnou pokládkou asfaltu, betónu alebo zámkovej dlažby a tiež drenážne násypy. Može sa použik aj ako dekoratívne kamenivo.

Cena: 16,70 € s DPH / t

Lomový kameň vápenec 16-32

Podsypový kameň vhodný na spevnenie stavebných plôch, ciest, chodníkov, drenážne násypy a podkladová vrstva pod zámkovú dlažbu a betónové konštrukcie.

Cena: 22,90 € s DPH / t

Riečne kamenivo dunajské a vážske

Voľne ložené kamenivo predávame na váhu. Je predávané v stave a kvalite, ako bolo dovezené zo štrkovne. Kedže sa jedná o prírodný materiál jeho farba a zloženie sa môžu čiastočne meniť. To platí aj pri ich nedostatku a náhrade od iného dodávateľa. Cena je uvedená za tonu, minimálny odber je 10 kg. Na predajni Vám tovar naložíme aj na prívesný vozík pomocou nakladača. Zabezpečujeme aj dovoz tovaru externými dopravcami. Veľkosť auta zabezpečujeme podľa množstva objednaného tovaru. Pri menších množstvách si so sebou prineste aj nádoby, do ktorých si štrky naložíte.

Vážske kamenivo 4-8

Vhodný na miešanie a namiešanie špeciálneho betónu, vodostavebný betón, na drenážne násypy, vhodný aj na dočasnú tvorbu príjazdových ciest a chodníkov

Cena: 17,50 € s DPH / t

Vážske kamenivo 16-22

Vhodný na miešanie a namiešanie špeciálneho betónu, vodostavebný betón, na drenážne násypy, vhodný aj na dočasnú tvorbu príjazdových ciest a chodníkov

Cena: 16,90 € s DPH / t

Dunajské kamenivo 4-8

Riečne triedené okruhliaky slúžia najmä ako dekorácia v záhrade pri úprave záhonov, skaliek, jazierok, vysypávanie chodníkov, úprave hrobov ale aj v interiéri, kvetináčoch a pod. Používajú sa ako alternatíva alebo doplnok k mulčovacej kôre a farbeným štiepkam. Frakcia 4-8 je vhodná aj na detské ihriská.

Cena: 23,90 € s DPH / t

Dunajské kamenivo 8-16

Riečne triedené okruhliaky slúžia najmä ako dekorácia v záhrade pri úprave záhonov, skaliek, jazierok, vysypávanie chodníkov, úprave hrobov ale aj v interiéri, kvetináčoch a pod. Používajú sa ako alternatíva alebo doplnok k mulčovacej kôre a farbeným štiepkam.

Cena: 23,90 € s DPH / t

Dunajské kamenivo 16-22

Riečne triedené okruhliaky slúžia najmä ako dekorácia v záhrade pri úprave záhonov, skaliek, jazierok, vysypávanie chodníkov, úprave hrobov ale aj v interiéri, kvetináčoch a pod. Používajú sa ako alternatíva alebo doplnok k mulčovacej kôre a farbeným štiepkam.

Cena: 23,90 € s DPH / t

Dunajské kamenivo 22-63

Riečne triedené okruhliaky slúžia najmä ako dekorácia v záhrade pri úprave záhonov, skaliek, jazierok a okolia rodinných domov. Používajú sa ako alternatíva alebo doplnok k mulčovacej kôre a farbeným štiepkam.

Cena: 27,90 € s DPH / t

Dekoratívne štrky voľne ložené

Voľne ložené štrky predávame na váhu. Sú lacnejšie ako balené štrky, ale sú predávané v stave a kvalite, ako boli dovezené z lomu. To znamená, že sa v nich môže nachádzať kamenný prach aj drobné kamienky. Kedže sa jedná o prírodný materiál ich farba a zloženie sa môžu čiastočne meniť. To platí aj pri ich nedostatku a náhrade od iného dodávateľa. Cena je uvedená za tonu, minimálny odber je 10 kg. Zabezpečujeme aj dovoz tovaru externými dopravcami. Veľkosť auta zabezpečujeme podľa množstva objednaného tovaru. Na predajni Vám tovar naložíme aj na prívesný vozík pomocou nakladača. Pri menších množstvách si so sebou prineste aj nádoby, do ktorých si štrky naložíte.

Kamenná kôra 11-32

Lomový kameň Kamenná kôra slúži najmä ako dekorácia v záhrade pri úprave záhonov, skaliek a okolia rodinných domov. Používajú sa ako alternatíva alebo doplnok k mulčovacej kôre a farbeným štiepkam.

Cena: 169 € s DPH / t

Kamenná kôra 33-63

Lomový kameň Kamenná kôra slúži najmä ako dekorácia v záhrade pri úprave záhonov, skaliek a okolia rodinných domov. Používajú sa ako alternatíva alebo doplnok k mulčovacej kôre a farbeným štiepkam.

Cena: 169 € s DPH / t

Bridlica 16-32

Bridlica je vhodná ako dekorácia v záhrade pri úprave záhonov, skaliek a okolia rodinných domov.

Cena: 159 € s DPH / t

Andezit 11-22

Lomový kameň Andezit je vhodný hlavne na spevnenie stavebných plôch, ciest, chodníkov, drenážne násypy a podkladová vrstva pod betónové konštrukcie. Slúži aj ako dekorácia v záhrade pri úprave záhonov, skaliek a okolia rodinných domov.

Cena: 45,90 € s DPH / t

Dolomit žltý (okrový) 4-32

Lomový kameň Dolomit žltý-okrový je vhodný hlavne ako dekorácia v záhrade pri úprave záhonov, skaliek a okolia rodinných domov. Používajú sa ako alternatíva alebo doplnok k mulčovacej kôre a farbeným štiepkam.

Cena: 81,60 € s DPH / t

Dolomit červený 4-16

Lomový kameň Dolomit červený je vhodný hlavne ako dekorácia v záhrade pri úprave záhonov, skaliek a okolia rodinných domov. Používajú sa ako alternatíva alebo doplnok k mulčovacej kôre a farbeným štiepkam.

Cena: 83,90 € s DPH / t

Dolomit červený 16-32

Lomový kameň Dolomit červený je vhodný hlavne ako dekorácia v záhrade pri úprave záhonov, skaliek a okolia rodinných domov. Používajú sa ako alternatíva alebo doplnok k mulčovacej kôre a farbeným štiepkam.

Cena: 83,90 € s DPH / t

Dolomit červený 32-63

Lomový kameň Dolomit červený je vhodný hlavne ako dekorácia v záhrade pri úprave záhonov, skaliek a okolia rodinných domov. Používajú sa ako alternatíva alebo doplnok k mulčovacej kôre a farbeným štiepkam.

Cena: 83,90 € s DPH / t

Melafír 4-8

Lomový kameň Melafír je vhodný hlavne na spevnenie stavebných plôch, ciest, chodníkov, drenážne násypy a podkladová vrstva pod betónové konštrukcie. Slúži tiež ako dekorácia v záhrade pri úprave záhonov, skaliek a okolia rodinných domov. Používajú sa aj ako alternatíva alebo doplnok k mulčovacej kôre a farbeným štiepkam.

Cena: 44,90 € s DPH / t

Melafír 11-22

Lomový kameň Melafír je vhodný hlavne na spevnenie stavebných plôch, ciest, chodníkov, drenážne násypy a podkladová vrstva pod betónové konštrukcie. Slúži tiež ako dekorácia v záhrade pri úprave záhonov, skaliek a okolia rodinných domov. Používajú sa aj ako alternatíva alebo doplnok k mulčovacej kôre a farbeným štiepkam.

Cena: 39,90 € s DPH / t

Melafír 63-150

Lomový kameň Melafír 63-150 slúži ako dekorácia v záhrade pri úprave záhonov, skaliek a okolia rodinných domov. Používajú sa ako výplň do gabiónov a gabiónových plotov, v závislosti od veľkosti oka na gabióne.

Cena: 39,90 € s DPH / t

Kremenec 8-32

Lomový kameň Kremenec je vhodný hlavne na spevnenie stavebných plôch, ciest, chodníkov, drenážne násypy a podkladová vrstva pod betónové konštrukcie. Slúži tiež ako dekorácia v záhrade pri úprave záhonov, skaliek a okolia rodinných domov. Používajú sa aj ako alternatíva alebo doplnok k mulčovacej kôre a farbeným štiepkam.

Cena: 39,90 € s DPH / t

Kremenec 63-125

Lomový kameň Kremenec 63-150 slúži ako dekorácia v záhrade pri úprave záhonov, skaliek a okolia rodinných domov. Používajú sa ako výplň do gabiónov a gabiónových plotov, v závislosti od veľkosti oka na gabióne.

Cena: 39,90 € s DPH / t

Granodiorit 16-32

Podsypový kameň vhodný na spevnenie stavebných plôch, ciest, chodníkov, drenážne násypy a podkladová vrstva pod betónové konštrukcie. Slúži tiež ako dekorácia v záhrade pri úprave záhonov, skaliek a okolia rodinných domov. Používajú sa aj ako alternatíva alebo doplnok k mulčovacej kôre a farbeným štiepkam.

Cena: 49,90 € s DPH / t

Granit 16-22

Lomový kameň Granit slúži najmä ako dekorácia v záhrade pri úprave záhonov, skaliek a okolia rodinných domov. Používajú sa ako alternatíva alebo doplnok k mulčovacej kôre a farbeným štiepkam.

Cena: 139 € s DPH / t

Momentálne nedostupný. Predpokladaný termín dodania začiatok júla.

Vanilla 22-32

Mramor vanilla slúži najmä ako dekorácia v záhrade pri úprave záhonov, skaliek a okolia rodinných domov. Používajú sa ako alternatíva alebo doplnok k mulčovacej kôre a farbeným štiepkam.

Cena: 79 € s DPH / t

Pink stone 8-16

Pink stone slúži najmä ako dekorácia v záhrade pri úprave záhonov, skaliek a okolia rodinných domov. Používajú sa ako alternatíva alebo doplnok k mulčovacej kôre a farbeným štiepkam.

Cena: 159 € s DPH / t

Rula 11-22

Rula slúži najmä ako dekorácia v záhrade pri úprave záhonov, skaliek a okolia rodinných domov. Používajú sa ako alternatíva alebo doplnok k mulčovacej kôre a farbeným štiepkam.

Cena: 59 € s DPH / t

Porfir 16-22

Porfir slúži najmä ako dekorácia v záhrade pri úprave záhonov, skaliek a okolia rodinných domov. Používajú sa ako alternatíva alebo doplnok k mulčovacej kôre a farbeným štiepkam.

Cena: 139 € s DPH / t

Kôra zlatá 8-32

Kôra zlatá slúži najmä ako dekorácia v záhrade pri úprave záhonov, skaliek a okolia rodinných domov. Používajú sa ako alternatíva alebo doplnok k mulčovacej kôre a farbeným štiepkam.

Cena: 239 € s DPH / t

Dekoratívne štrky balené

Dekoračné štrky sú drvené a triedené kamienky. Slúžia najmä ako dekorácia v záhrade pri úprave záhonov, skaliek, jazierok, vysypávanie chodníkov, úprave hrobov ale aj v interiéri, kvetináčoch a pod. Používajú sa ako alternatíva alebo doplnok k mulčovacej kôre a farbeným štiepkam.

Štrk Thassos White

Štrk Thassos White 8-16, 17l (25kg) vrece

Cena: 9,70 € s DPH / vrece

Štrk Nero Ebano

Štrk Nero Ebano 12-16, 17l (25kg) vrece
Štrk Nero Ebano 22-30, 17l (25kg) vrece

Cena: 6,90 € s DPH / vrece

Štrk Rosso Verona

Štrk Rosso Verona 12-16, 17l (25kg) vrece

Cena: 7,60 € s DPH / vrece

Štrk Droba modrošedá

Štrk Droba modrošedá 8-16, 17l (25kg) vrece

Cena: 6,30 € s DPH / vrece

Štrk Rouge Royal

Štrk Rouge Royal 10-15, 17l (25kg) vrece
Štrk Rouge Royal 15-25, 17l (25kg) vrece

Cena: 10,10 € s DPH / vrece

Štrk Granit červený

Štrk Granit červený 8-16, 17l (25kg) vrece
Štrk Granit červený 16-22 17l (25kg) vrece

Cena: 7,70 € s DPH / vrece

Štrk Granit

Štrk Granit 16-22, 17l (25kg) vrece

Cena: 5,50 € s DPH / vrece

Na objednávku

Štrk Kamenná kôra

Štrk Kamenná kôra 10-30, 17l (25kg) vrece
Štrk Kamenná kôra 30-60 17l (25kg) vrece

Cena: 6,50 € s DPH / vrece

Na objednávku

Dekoratívne okrúhliaky balené

Dekoračné okruhliaky sú omieľané kamienky vo frakciách od 1 do 100 mm. Slúžia najmä ako dekorácia v záhrade pri úprave záhonov, skaliek, jazierok, vysypávanie chodníkov, úprave hrobov ale aj v interiéri, kvetináčoch a pod. Používajú sa ako alternatíva alebo doplnok k mulčovacej kôre a farbeným štiepkam.

Thassos White

Okrúhliaky Thassos White 10-20, 17l (25kg) vrece
Okrúhliaky Thassos White 20-40, 17l (25kg) vrece
Okrúhliaky Thassos White 40-80, 17l (25kg) vrece

Cena: 12,40 € s DPH /vrece

Nero Ebano

Okrúhliaky Nero Ebano 15-25, 17l (25kg) vrece
Okrúhliaky Nero Ebano 25-40, 17l (25kg) vrece
Okrúhliaky Nero Ebano 40-60, 17l (25kg) vrece

Cena: 11,00 € s DPH / vrece

Rouge Royal

Okrúhliaky Rouge Royal 10-20, 17l (25kg) vrece
Okrúhliaky Rouge Royal 20-40, 17l (25kg) vrece
Okrúhliaky Rouge Royal 40-80, 17l (25kg) vrece

Cena: 12,90 € s DPH / vrece

Verde Alpi

Okrúhliaky Verde Alpi 25-40, 17l (25kg) vrece
Okrúhliaky Verde Alpi 40-60, 17l (25kg) vrece

Cena: 11,90 € s DPH / vrece

Rosso Verona

Okrúhliaky Rosso Verona 15-25, 17l (25kg) vrece
Okrúhliaky Rosso Verona 25-40, 17l (25kg) vrece
Okrúhliaky Rosso Verona 40-60, 17l (25kg) vrece

Cena: 10,50 € s DPH / vrece

Green Angel

Okrúhliaky Green Angel 10-30, 17l (25kg) vrece
Okrúhliaky Green Angel 30-60, 17l (25kg) vrece

Cena: 17,50 € s DPH / vrece

Giallo Siena

Okrúhliaky Giallo Siena 15-25, 17l (25kg) vrece

Cena: 14,30 € s DPH / vrece

Kameň do gabiónov

Melafír 63-150

Lomový kameň Melafír 63-150 slúži ako dekorácia v záhrade pri úprave záhonov, skaliek a okolia rodinných domov. Používajú sa ako výplň do gabiónov a gabiónových plotov, v závislosti od veľkosti oka na gabióne.

Cena: 39,90 € s DPH / t

Kremenec 63-125

Lomový kameň Kremenec 63-150 slúži ako dekorácia v záhrade pri úprave záhonov, skaliek a okolia rodinných domov. Používajú sa ako výplň do gabiónov a gabiónových plotov, v závislosti od veľkosti oka na gabióne.

Cena: 39,90 € s DPH / t

Solitéry

Solitéry sú vhodné nie len pre tvorbu skaliek, ale vyniknú aj ako samostatné dominantné kamene v záhrade.

Solitér Rula č.5

Hmotnosť 2,17t.  Cena: 250 € / t    

Cena: 542,50 € / ks

Solitér Rula č.8

Hmotnosť 0,95t.  Cena: 250 € / t    

Cena: 237,50 € / ks

Solitér Bridlica č.15

Hmotnosť 0,33t.  Cena: 490 € / t    

Cena: 162 € / ks

Solitér Bridlica č.16

Hmotnosť 0,2t.  Cena: 490 € / t    

Cena: 98 € / ks

Solitér Bridlica č.17

Hmotnosť 0,75t.  Cena: 490 € / t    

Cena: 367,50 € / ks

Solitér Bridlica č.18

Hmotnosť 0,28t.  Cena: 490 € / t    

Cena: 137,20 € / ks

Solitér Bridlica č.19

Hmotnosť 0,22t.  Cena: 490 € / t    

Cena: 107,80 € / ks

Solitér Bridlica č.20

Hmotnosť 0,34t.  Cena: 490 € / t    

Cena: 166,60 € / ks

Solitér Bridlica č.21

Hmotnosť 0,23t.  Cena: 490 € / t    

Cena: 112,70 € / ks

Solitér Bridlica č.22

Hmotnosť 0,26t.  Cena: 490 € / t    

Cena: 127,40 € / ks

Solitér Bridlica č.23

Hmotnosť 0,07t.  Cena: 490 € / t    

Cena: 34,30 € / ks

Doplnky k betonáži

Portlandský zmesový cement CEM II/B-M(S-L) 32,5 R

Je vhodný prakticky na všetky klasické stavebné práce, má výbornú spracovateľnosť. Je vhodný na betónovanie základov, armovaných plôch, na výrobu tvárnic, preteplovaných betónov, výrobu transportbetónu, omietok a murovacích cementových mált, veľkoobjemové a veľkoplošné betonáže. Je vhodný na prípravu betónových zmesí nižších aj vyšších tried C 8/10 - C 30/37 buď s alebo bez plastifikátora a triedy C 35/45 iba s plastifikátorom.
Nie je vhodný pre práce kde je požadovaný rýchly nárast pevností, a pre betón uložený v agresívnom prostredí síranových vôd

Cena: 4,20 € s DPH/ks

Betónové dlažby a obrubníky

Vymývaná dlažba Dunaj 4-8,  40 x 40 x 4 cm

Spotreba 6,25 ks/m2
Vysoká pevnosť a dlhá životnosť
Mrazuvzdornosť a odolnosť proti pôsobeniu vody a chem. rozmraz. látkam
Vysoko oteruvzdorná
Jednoduchá a rýchla pokládka, aj na terče

Hmotnosť 14,5 kg/ks

Cena: 3,60 € s DPH/ks

Dlažba hladká sivá,  40 x 40 x 4 cm

Spotreba 6,25 ks/m2
Moderne vyzerajúca dlažba
Používa sa na terasy a chodníky k rodinným domom k vytvoreniu moderného vzhľadu

Hmotnosť 14,50 kg/ks

Cena: 2,90 € s DPH/ks

Zatrávňovacia dlažba sivá, 60 x 40 x 8 cm

Ideálny pomocník pre spevnenie svahov
Elegantný a dekoratívny spôsob

Hmotnosť 27 kg/ks

Cena: 3,29€ s DPH/ks

Obrubník záhradný sivý, 100 x 20 x 5 cm

Jednoduchá pokládka
Vysoká pevnosť
Mrazuvzdornosť
Odolnosť voči vode
Odolnosť voči chemickým rozmrazovacím látkam

Hmotnosť 21,5 kg/ks

Cena: 2,59 € s DPH/ks

Obrubník záhradný sivý, 50 x 20 x 5 cm

Jednoduchá pokládka
Vysoká pevnosť
Mrazuvzdornosť
Odolnosť voči vode
Odolnosť voči chemickým rozmrazovacím látkam

Hmotnosť 10,5 kg/ks

Cena: 2,18 € s DPH/ks

Trávnikový lem sivý, 22 x 12 x 4 cm

Na olemovanie chodníkov a ciest, ale aj ako dekorácia
Povrch štandard
Vibrolisovaný dvojvrstvový prefarbený výrobok

Hmotnosť 2,5 kg/ks

Cena: 0,72 € s DPH/ks

Trávnikový lem pieskový, 22 x 12 x 4 cm

Na olemovanie chodníkov a ciest, ale aj ako dekorácia
Povrch štandard
Vibrolisovaný dvojvrstvový prefarbený výrobok

Hmotnosť 2,5 kg/ks

Cena: 0,96 € s DPH/ks

Trávnikový lem hnedý, 22 x 12 x 4 cm

Na olemovanie chodníkov a ciest, ale aj ako dekorácia
Povrch štandard
Vibrolisovaný dvojvrstvový prefarbený výrobok

Hmotnosť 2,5 kg/ks

Cena: 0,96 € s DPH/ks

Trávnikový lem červený, 22 x 12 x 4 cm

Na olemovanie chodníkov a ciest, ale aj ako dekorácia
Povrch štandard
Vibrolisovaný dvojvrstvový prefarbený výrobok

Hmotnosť 2,5 kg/ks

Cena: 0,96 € s DPH/ks

Betónové záhradné doplnky s imitáciou dreva

Záhradné doplnky imitujúce drevo sú vhodným doplnkom do Vašej okrasnej záhrady. Výhodou je ich dokonalý vzhľad a dlhá bezúdržbová životnosť.

Rôzne druhy obrubníkov a prídlažby slúžia na rozčlenenie rôznorodého terénu. Prehľadne rozdelia jednotlivé priestory a dekoratívne olemujú spevnené plochy. Obrubníky a prídlažby sú tradičným a nenahraditeľným prvkom záhradnej architektúry. Esteticky osvieži okolie každého rodinného domu.

Kvetináč peň

Kvetináč peň malý
Rozmery: 36x31/20x16x11cm. Hmotnosť 11 kg.
Cena: 13,90 € s DPH

Kvetináč peň stredný
Rozmery: 41x35/30x24x11cm. Hmotnosť 14 kg.
Cena: 16,20 € s DPH

Kvetináč peň veľký
Rozmery: 45x40/30x24x11cm. Hmotnosť 15 kg.
Cena: 18,70 € s DPH/ks

Na objednávku

Nášľapnica Guláč

Guláč malý
Rozmery: 30x26x4cm. Hmotnosť 5,4 kg.
Cena: 4,60 € s DPH

Guláč stredný
Rozmery: 35x27x4cm. Hmotnosť 7 kg.
Cena: 5,20 € s DPH

Guláč veľký
Rozmery: 39x32x4cm. Hmotnosť 8,5 kg.
Cena: 5,80 € s DPH/ks

Na objednávku

Nášľapnica Koreňovica

Rozmery: 62x40x4,5cm. Hmotnosť 11,2 kg.
Cena: 8,70 € s DPH/ks

Na objednávku

Palisáda Agát

Rozmery: 39x25x5cm. Hmotnosť 11 kg.
Cena: 8,40 € s DPH/ks

Na objednávku

Palisáda 60cm

Rozmery: 60x14,5x5,5cm. Hmotnosť 8 kg.
Cena: 6,70 € s DPH/ks

Na objednávku

Palisáda 35  (vyvýšený záhon)

Rozmery: 34,5/44,5x10x10cm. Hmotnosť 7 kg.
Cena: 6,50 € s DPH/ks

Na objednávku

Sedliacka dlažba

Rozmery: 39x39x4cm. Hmotnosť 11 kg.
Cena: 8,20 € s DPH/ks

Na objednávku

Gazdovská dlažba

Rozmery: 39x39x4cm. Hmotnosť 12,5 kg.
Cena: 8,30 € s DPH/ks

Na objednávku

Furmanská dlažba

Rozmery: 59,5x29x4,5cm. Hmotnosť 15,5 kg.
Cena: 10,70 € s DPH/ks

Na objednávku

Dlážkovica

Rozmery: 12,5x39x4cm. Hmotnosť 4 kg.
Cena: 3,60 € s DPH/ks

Na objednávku

Ovodňovací žlab

Rozmery: 39x15x5cm. Hmotnosť 6,4 kg.
Cena: 4,30 € s DPH/ks

Na objednávku

Záhradná studnička

Hmotnosť 45 kg.
Cena: 118 € s DPH/ks

Na objednávku

Kvetináč Koryto

Rozmery: 28x78x18,5cm. Hmotnosť 43 kg.
Cena: 71 € s DPH/ks

Na objednávku

Schodnica

Rozmery: 29,5x80cm, hrúbka cca 4,5cm, váha 22,5 kg.
Cena: 19,20 € s DPH/ks

Na objednávku

Plotová strieška imitácia dreva

Plotová strieška 25 imitácia dreva
Rozmer: 250x390mm. Hmotnosť: 9kg
Cena: 7,50 € s DPH

Plotová strieška 30 imitácia dreva
Rozmer: 300x390mm. Hmotnosť: 10kg
Cena: 8,50 € s DPH

Plotová strieška 35 imitácia dreva
Rozmer: 350x390mm. Hmotnosť: 13kg
Cena: 10,10 € s DPH

Na objednávku

Trávniková obruba 1

Rozmery: 23-27/13,5/4cm. Hmotnosť 2,7 kg.
Cena: 2,10 € s DPH/ks

Na objednávku

Trávniková obruba 2

Rozmery: 13,5/24,5/4cm a 13,5/24,5-29,0/4cm. Hmotnosť 2,7 kg.
Cena: 2,10 € s DPH/ks

Na objednávku

Trávniková obruba 3

Rozmery: 26,5-21,5/13/4cm. Hmotnosť 2,5 kg.
Cena: 2,10 € s DPH/ks

Na objednávku

Ploty a pletivo

Klasik PVC oko 6x6cm zelený

Ekonomicky najvýhodnejšie poplastované pletivo.
Má univerzálne použitie: Chránia sa ním záhrady a parky pri domoch, pozemky, rôzne areály a športoviská. Možno ho použiť do každého terénu, pretože výborne kopíruje nerovnosti.
Pletivo Klasik PVC sa vyrába z pozinkovaného drôtu o priemere 1,65mm/ s PVC vrstvou 2,5mm. Veľkosť oka 60mm.
Farba zelená.

Ceny za 25 metrové rolky:

Klasik PVC 100cm/6x6cm/25m zelený 48,50 €
Klasik PVC 125cm/6x6cm/25m zelený 57,20 €
Klasik PVC 150cm/6x6cm/25m zelený 70,40 €
Klasik PVC 160cm/6x6cm/25m zelený 75,30 €
Klasik PVC 180cm/6x6cm/25m zelený 83,40 €
Klasik PVC 200cm/6x6cm/25m zelený 91,90 €

Na objednávku

Klasik PVC oko 5x5cm zelený alebo antracitový

Vďaka ekonomickej výhodnosti a zároveň dostatočnej pevnosti je KLASIK PVC 5x5 jedným z najpredávanejších typov pletiva.
Má univerzálne použitie: Chránia sa ním záhrady rodinných domov, areály firiem, športoviská a pod. Tento typ pletiva je vhodný pre objekty so stredne velkými psami. Možno ho použiť do každého terénu, pretože výborne kopíruje nerovnosti.
Pletivo Klasik PVC sa vyrába z pozinkovaného drôtu o priemere 1,65mm/ s PVC vrstvou 2,5mm. Veľkosť oka 53mm.
Farba - zelená RAL 6005, antracitová RAL 7016

Ceny za 25 metrové rolky:

Klasik PVC 100cm/5x5cm/25m zelený 55,60 €
Klasik PVC 125cm/5x5cm/25m zelený 68,40 €
Klasik PVC 150cm/5x5cm/25m zelený 82,00 €
Klasik PVC 160cm/5x5cm/25m zelený 86,20 €
Klasik PVC 175cm/5x5cm/25m zelený 95,70 €
Klasik PVC 200cm/5x5cm/25m zelený 108,90 €

Klasik PVC 100cm/5x5cm/25m Antracit 55,60 €
Klasik PVC 125cm/5x5cm/25m Antracit 68,40 €
Klasik PVC 150cm/5x5cm/25m Antracit 82,00 €
Klasik PVC 160cm/5x5cm/25m Antracit 86,20 €
Klasik PVC 175cm/5x5cm/25m Antracit 95,70 €
Klasik PVC 200cm/5x5cm/25m Antracit 108,90 €

Na objednávku

Klasik ZN oko 6x6cm

Tradičné, mocné a rozpletania schopné štvorhranné pletivo. Má univerzálne použitie: Chránia sa ním záhrady a parky pri domoch, pozemky, rôzne areály a športoviská.
Možno ho použiť do každého terénu, pretože výborne kopíruje nerovnosti.
Pletivo KLASIK sa vyrába z priemeru drôtu 2,00mm. Veľkosť oka je 60mm.

Klasik ZN 100cm/6x6cm/25m 47,80 €
Klasik ZN 125cm/6x6cm/25m 56,90 €

Klasik ZN 150cm/6x6cm/25m 69,60 €
Klasik ZN 160cm/6x6cm/25m 73,80 €
Klasik ZN 175cm/6x6cm/25m 81,90 €
Klasik ZN 200cm/6x6cm/25m 90,10 € 

Na objednávku

Plastirol

Estetické, ekonomické a moderne vyzerajúce oplotenie záhrad rodinných domov. Môžme ho využiť aj ako nosný prvok pre popínavé rastliny a pod. Jeho horizontálne drôty sú zvlnené, čo má za úlohu urýchliť stečenie dažďovej vody z drôtov na zem. Pletivo je vhodné na rovinatý, ale aj plynule klesajúci terén, pri väčších nerovnostiach je treba robiť odskoky. Pletivo nevyžaduje napinák na šponovací drôt! Na vyšponovanie pletiva je potrebné použiť napínací hrebeň, ktorý nájdete v príslušenstve. Pletivo PLASTIROL je vyrobené drôtu s priemerom 1,6 / 2,10mm. Veľkosť oka je 50,8 x 101,6mm. Dodáva sa v zelenej farbe Ral 6005.

Ceny za 25 metrové rolky:

Plastirol PVC 80/25 zelený  45,30 €
Plastirol PVC 100/25 zelený 53,90 €
Plastirol PVC 120/25 zelený 64,60 €
Plastirol PVC 150/25 zelený 80,80 €
Plastirol PVC 180/25 zelený 96,90 €       
Plastirol PVC 200/25 zelený 107,70 €

Na objednávku

Luxor 2

Pletivo LUXOR 2 patrí v kombinácii so stĺpikon UNIX k najoblúbenejším typom rezidenčných oplotení. Používa sa ako elegantné a pevné oplotenie rodinných domov, záhrad, parkov a pod. Zvlnenie horizontálnych drôtov má za úlohu urýchliť stekanie dažďovej vody z drôtov pletiva na zem. Pletivo nevyžaduje napinák na šponovací drôt! Na vyšponovanie pletiva je potrebné použiť napínací hrebeň, ktorý nájdete v príslušenstve. Pletivo LUXOR 2 je vyrobené drôtu s priemerom 2,0 / 2,50mm. Veľkosť oka je 50,8 x 101,6mm. Dodáva sa v zelenej farbe Ral 6005, ako aj vo farbe antracitovej Ral 7016.

Ceny za 25 metrové rolky:

Luxor 2 PVC 100/25 zelený  75,60 €
Luxor 2 PVC 120/25 zelený  89,30 €
Luxor 2 PVC 150/25 zelený  110,00 €
Luxor 2 PVC 180/25 zelený  130,70 €
Luxor 2 PVC 200/25 zelený  144,50 €

Luxor 2 PVC 100/25 antracit  79,10 €
Luxor 2 PVC 120/25 antracit  93,60 €
Luxor 2 PVC 150/25 antracit  115,30 €
Luxor 2 PVC 180/25 antracit  136,90 €

Na objednávku

Forte Medium

Dekoratívne a veľmi pevné oplotenie vhodné predovšetkým pre rodinné domy, firemné areály a iné objekty s väčšími psami. Jeho horizontálne drôty sú zvlnené, čo má za úlohu urýchliť stečenie dažďovej vody z drôtov na zem.Pletivo je vhodné na rovinatý, ale aj plynule klesajúci terén, pri väčších nerovnostiach je treba robiť odskoky. Pletivo nevyžaduje napínací drôt ! Na vyšponovanie pletiva je potrebné použiť napínací hrebeň, ktorý nájdete v príslušenstve. Pletivo FORTE MEDIUM je vyrobené z priemeru drôtu 2,2/ 2,50mm. Veľkosť oka je 50,8 x 50,8mm. Dodáva sa v zelenej farbe Ral 6005.

Ceny za 25 metrové rolky:

Forte Medium PVC 100/25 zelený   121,50 €
Forte Medium PVC 120/25 zelený   146,10 €
Forte Medium PVC 150/25 zelený    182,70 €
Forte Medium PVC 180/25 zelený    219,00 €
Forte Medium PVC 200/25 zelený    243,00 €

Na objednávku

Okrasné pletivo

Veľmi dekoratí­vne pletivo z vlnitého poplastovaného drôtu. Elegantne chráni a doplňuje porasty, záhrady, fasády domov i zeleň v parčí­koch. Veľmi dobre sa uplatni­ na múriku. Výborne kopí­ruje terén, preto nie je pri členitom povrchu potrebné robiť odskoky.

Ceny za 25 metrové rolky:

Okrasné pletivo 40cm/25m zelené      29,10 €
Okrasné pletivo 65cm/25m zelené      40,98 €
Okrasné pletivo 90cm/25m zelené      54,24 €

Na objednávku